Pildamms Rehab - Lokal till Salu
Sjukgymnast etablering också till försäljning
(se Etablering till salu)

Våra lokaler är belägna vid grönskande Pildamms Parken. Vacker utsikt och lugn miljö.
Under våren/sommaren 2018 får vi grön närmiljö framför vår lokal.  Brf  HSB Roskilde
genomför ytterligare en förbättring av vår utemiljö.
Vår lokal är nu till Salu och intresserade kan anmäla sig till vår mäklare Anna Melefors på Mäklarefirman Fastighetsbyrån i Malmö 0729 682202 alt. 040 6851990. Vår fina lokal kan i framtiden ändras till olika verksamheter men det finns också möjlighet att ändra lokalen till lägenhet enligt underhandsbesked som vi fått från Malmö Stad.

Pildamms Rehab:s verksamhet har efter 17 år på Roskildevägen nu upphört och våra patienter rekommenderas nu att vid behov söka annan vårdgivare. Roger:s etablering som sjukgymnast kan nu köpas via Region Skåne / Visma Tend Sign.

Vi tackar alla patienter som besökt oss under åren och som deltagit aktivt i vår Rehabilitering trots svåra kroniska Reumatologiska sjukdomar och andra diagnoser.
Samtidigt vill vi tacka för den uppskattning och beröm vi fått under alla år från våra patienter och medborgare. Vi går nu vidare mot andra uppdrag inom sjukvården och vi ser positivt på framtiden. Vi önskar nu alla våra patienter lycka till och tack för er insats under åren som gått.

Irene och Roger Norberg


 

Mail adress: pildammsrehab@gmail.com                                       Tel 040 - 98 98 20